Django order cột text theo kiểu số

Django sẽ mặc định order dữ liệu theo kiểu dữ liệu của cột. Nhưng nếu bạn có cột dữ liệu số nhưng lại đặt là kiểu text trong DB mà bạn vẫn muốn order theo dạng số thì hãy áp dụng hướng dẫn dưới đây. Xem tiếp >> “Django order cột text theo kiểu số”

Django autocomplete dropdownlist

Khi phát triển website, autocomplete (lọc dần dữ liệu) là một trong những tính năng thường xuyên được sử dụng. Đặc biệt là trong các website dữ liệu lớn, autocomplete giúp website chúng ta load được nhanh hơn. Xem tiếp >> “Django autocomplete dropdownlist”

Menu với giao diện tùy biến

Django tạo menu động với django-sitetree và Bootstrap

Menu là thành phần không thể thiếu trong mỗi website. Bài viết này hướng dẫn tạo menu động một cách nhanh chóng, đơn giản với việc sử dụng module django-sitetree

Xem tiếp >> “Django tạo menu động với django-sitetree và Bootstrap”

Django truy cập hằng trong settings.py từ template

Khi phát triển website với Django, đôi khi chúng ta cần truy cập các hằng số được thiết lập trong file settings.py từ template. Tuy nhiên, Django chỉ cấp quyền truy cập cho một số ít các thiết lập mặc định. Bài viết này mô tả các truy cập cách thiết lập trong file settings.py từ template. Xem tiếp >> “Django truy cập hằng trong settings.py từ template”

Thiết lập placeholder riêng cho rangefilter

Django thiết lập placeholders khác nhau cho RangeFilter, DateFromToRangeFilter

Mặc định MultiWidget sẽ truyền tất cả các thuộc tính (attrs) cho các widget con. Vì vậy RangeFilter và DateFromRangeFilter sẽ hiển thị 2 input với các thuộc tính giống nhau. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cách thiết lập thuộc tính (placeholders) riêng cho từng input.

Xem tiếp >> “Django thiết lập placeholders khác nhau cho RangeFilter, DateFromToRangeFilter”

Triển khai ứng dụng Django trên Ubuntu 16.04 với uWSGI and Nginx

Sau khi phát triển ứng dụng với Django, anh em sẽ có nhưu cầu triển khai ứng dụng chạy trên server. Bài viết này, xin ghi lại các bước triển khai ứng dụng Django lên máy chủ Ubuntu 16.04 với uWSGI và Nginx.

Xem tiếp >> “Triển khai ứng dụng Django trên Ubuntu 16.04 với uWSGI and Nginx”