Thiết lập placeholder riêng cho rangefilter

Django thiết lập placeholders khác nhau cho RangeFilter, DateFromToRangeFilter

Mặc định MultiWidget sẽ truyền tất cả các thuộc tính (attrs) cho các widget con. Vì vậy RangeFilter và DateFromRangeFilter sẽ hiển thị 2 input với các thuộc tính giống nhau. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cách thiết lập thuộc tính (placeholders) riêng cho từng input.

Khi sử dụng RangeFilter như dưới đây thì 2 trường nhập dữ liệu (input) sẽ hiển thị giống nhau đều là from

Để 2 trường nhập liệu hiển thị riêng: Ví dụ: from, to. Chúng ta cần định nghĩa 1 lớp mới thừa kế từ lớp RangeWidget như dưới đây

Sau đó, sử dụng như dưới đây:

 

Chúc các bạn thành công !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *