Cập nhật xác thực GitHub sử dụng Token trên macOS (thay thế cho mật khẩu)

Gần đây, GitHub đã chính thức ngừng cho phép sử dụng mật khẩu để checkin, checkout. Dưới đây là các bước cập nhật sử dụng Token thay thế cho mật khẩu trên macOS. 

Xem tiếp >> “Cập nhật xác thực GitHub sử dụng Token trên macOS (thay thế cho mật khẩu)”

Proxies tốt nhất cho Web Scraping

Web scraping là gì?

Web scraping, web harvesting, or web data extraction là việc thu thập dữ liệu được sử dụng để trích xuất dữ liệu từ các trang web. Phần mềm web scraping có thể truy cập trực tiếp vào Web bằng Giao thức HTTP hoặc thông qua trình duyệt web. 

Xem tiếp >> “Proxies tốt nhất cho Web Scraping”

Phần mềm lọc dữ liệu Instagram

Phần mềm lọc dữ liệu Instagram (Instagram scraper) là phần mềm cho hệ điều hành Windows cho phép lọc tìm kiếm các bài post theo từ khoá, location, hashtag, số người follow.

Xem tiếp >> “Phần mềm lọc dữ liệu Instagram”

Phần mềm Tự động cập nhật giá cạnh tranh

Đây là phần mềm tự động cập nhật giá bán cạnh tranh trên các sàn thương mại điện tử

Xem tiếp >> “Phần mềm Tự động cập nhật giá cạnh tranh”

Django order cột text theo kiểu số

Django sẽ mặc định order dữ liệu theo kiểu dữ liệu của cột. Nhưng nếu bạn có cột dữ liệu số nhưng lại đặt là kiểu text trong DB mà bạn vẫn muốn order theo dạng số thì hãy áp dụng hướng dẫn dưới đây. Xem tiếp >> “Django order cột text theo kiểu số”

Git status không hiển thị file, folder thêm mới

Bạn sử dụng câu lệnh git status để hiện thị trang thái của các file. Tuy nhiên, các file, folder mới thêm vào thì không được hiển thị?

Hiển thị file chưa được tracking

Câu lệnh git status có tùy chọn để chỉ hiển thị file đã được tracking hoặc hiển thị cả những file chưa được tracking. Hãy sử dụng câu lệnh git status –untracked-files=all để hiện thị cả những file, folder chưa được tracking

Thiết lập hiển thị file chưa được tracking mặc định

Để thiết lập mặc định cho lệnh git status sẽ hiển thị tất cả file, folder (kể cả chưa được tracking), các bạn sử dụng câu lệnh dưới đây:
git config –global status.showuntrackedfiles all
Thiết lập trên sẽ được lưu vào file cấu hình của git (~/.config)