Phần mềm lọc dữ liệu Instagram

Phần mềm lọc dữ liệu Instagram (Instagram scraper) là phần mềm cho hệ điều hành Windows cho phép lọc tìm kiếm các bài post theo từ khoá, location, hashtag, số người follow.

Tính năng tính của chương trình

  • Lọc post theo từ khoá
  • Lọc post theo hashtag
  • Lọc post theo location (địa điểm)
  • Lọc post theo lượng follow của người post
  • Kết quả có thể được hiển thị lên giao diện chương trình 
  • Kết quả có thể được xuất ra file CSV (Excel)
  • Kết quả có thể được gửi đến thư điện tử
Giao diện cấu hình chương trình

Chương trình có thể được chạy liên tục 24/7 để tìm kiếm, lọc những bài post mới nhất.

Video demo của Chương trình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *