Cập nhật xác thực GitHub sử dụng Token trên macOS (thay thế cho mật khẩu)

Gần đây, GitHub đã chính thức ngừng cho phép sử dụng mật khẩu để checkin, checkout. Dưới đây là các bước cập nhật sử dụng Token thay thế cho mật khẩu trên macOS. 

Lấy token truy cập Github cá nhân

Truy cập đường dẫn: https://github.com/settings/tokens để tạo ra token của cá nhân (Click nút Generate new token)

Huỷ thông tin xác thực trước của GitHub

Mở Terminal, chạy các lệnh dưới đây để huỷ thông tin xác thực trước của Github (Copy và chạy trên Terminal)

Cập nhật tên và địa chỉ email

Mở Terminal và cập nhật tên, địa chỉ với 2 dòng lệnh sau.

Cập nhật thông tin xác thực GitHub mới sử dụng token

Chạy lệnh git push hoặc git clone cho một kho cá nhân nào đó. GitHub sẽ hỏi thông tin tài khoản, mật khẩu.

Với username, thì nhật địa chỉ thư của bạn. Với password thì copy và paste token lấy ở bước trên.

Nếu có khó khăn gì, đường ngại hỏi mình nhé (liên hệ)

Good luck !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *