Git status không hiển thị file, folder thêm mới

Bạn sử dụng câu lệnh git status để hiện thị trang thái của các file. Tuy nhiên, các file, folder mới thêm vào thì không được hiển thị?

Hiển thị file chưa được tracking

Câu lệnh git status có tùy chọn để chỉ hiển thị file đã được tracking hoặc hiển thị cả những file chưa được tracking. Hãy sử dụng câu lệnh git status –untracked-files=all để hiện thị cả những file, folder chưa được tracking

Thiết lập hiển thị file chưa được tracking mặc định

Để thiết lập mặc định cho lệnh git status sẽ hiển thị tất cả file, folder (kể cả chưa được tracking), các bạn sử dụng câu lệnh dưới đây:
git config –global status.showuntrackedfiles all
Thiết lập trên sẽ được lưu vào file cấu hình của git (~/.config)

Hướng dẫn sử dụng Git cơ bản (Phần 1 – giới thiệu về Git)

Lướt một vòng Internet, mình thấy các bài viết Hướng dẫn sử dụng Git rất đầy đủ và chi tiết. Tuy nhiên, một số bài viết khá khó cho người mới bắt đầu tìm hiểu, sử dụng Git. Vì vậy, mình viết series bài viết này nhằm hướng dẫn một cách đơn giản nhất để sử dụng Git trong công việc quản lý mã nguồn. Bài viết gồm 3 phần: Giới thiệu, Sử dụng git với phần mềm hỗ trợ giao diện, Sử dụng Git với dòng lệnh.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu Git là gì? Tại sao cần biết, sử dụng Git? Một số dịch vụ máy chủ Git miễn phí.

Xem tiếp >> “Hướng dẫn sử dụng Git cơ bản (Phần 1 – giới thiệu về Git)”