Git status không hiển thị file, folder thêm mới

Bạn sử dụng câu lệnh git status để hiện thị trang thái của các file. Tuy nhiên, các file, folder mới thêm vào thì không được hiển thị?

Hiển thị file chưa được tracking

Câu lệnh git status có tùy chọn để chỉ hiển thị file đã được tracking hoặc hiển thị cả những file chưa được tracking. Hãy sử dụng câu lệnh git status –untracked-files=all để hiện thị cả những file, folder chưa được tracking

Thiết lập hiển thị file chưa được tracking mặc định

Để thiết lập mặc định cho lệnh git status sẽ hiển thị tất cả file, folder (kể cả chưa được tracking), các bạn sử dụng câu lệnh dưới đây:
git config –global status.showuntrackedfiles all
Thiết lập trên sẽ được lưu vào file cấu hình của git (~/.config)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *