Django truy cập hằng trong settings.py từ template

Khi phát triển website với Django, đôi khi chúng ta cần truy cập các hằng số được thiết lập trong file settings.py từ template. Tuy nhiên, Django chỉ cấp quyền truy cập cho một số ít các thiết lập mặc định. Bài viết này mô tả các truy cập cách thiết lập trong file settings.py từ template.

Cách đơn giản nhất là sử dụng context processor. Các bước thực hiện như sau:

Tạo thông tin cấu hình

Tạo context processor

Trong ứng dụng tạo file context_processors.py như sau:

Thêm context processor vào file settings.py

Sử dụng hằng thiết lập từ template

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *