Triển khai ứng dụng Django trên Ubuntu 16.04 với uWSGI and Nginx

Sau khi phát triển ứng dụng với Django, anh em sẽ có nhưu cầu triển khai ứng dụng chạy trên server. Bài viết này, xin ghi lại các bước triển khai ứng dụng Django lên máy chủ Ubuntu 16.04 với uWSGI và Nginx.

Xem tiếp >> “Triển khai ứng dụng Django trên Ubuntu 16.04 với uWSGI and Nginx”

Python Virtualenv

Hướng dẫn sử dụng môi trường ảo Virtual Environments trong Python

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách sử dụng Virtual Environments (Virtualenv) để quản lý môi trường làm việc độc lập cho từng dự án (project), đồng bộ môi trường làm việc giữa các lâp trình viên, đồng bộ môi trường khi triển khai (deployment).

Xem tiếp >> “Hướng dẫn sử dụng môi trường ảo Virtual Environments trong Python”

Selenium chuyển qua iframe

Python, Selenium lấy dữ liệu trong iframe

Với việc sử dụng Python Selenium, chúng ta có thể dễ dàng chọn, lấy được dữ liệu thông qua xpath, tên,… Với những website có sử dụng iframe thì việc lấy dữ liệu sẽ cần thêm một bước nhỏ nữa nhé.  Xem tiếp >> “Python, Selenium lấy dữ liệu trong iframe”

Python upload FTP

Python, upload FTP

Làm thế nào để upload lên FTP bằng mã nguồn Python? Trong bài viết này sẽ chia sẻ với các bạn mã nguồn upload FTP. Xem tiếp >> “Python, upload FTP”

Cài đặt python 3 trên Mac OS X

Cài đặt Python 3 trên Mac OS X

Hiện nay, các phiên bản Mac OS X đều chỉ đang được cài sẵn Python 2.7 – phiên bản đã cũ và không được nâng cấp. Bài viết này hướng dẫn cách cài đặt Python 3. Xem tiếp >> “Cài đặt Python 3 trên Mac OS X”

Python+Selenium thiết lập proxy cho Google Chrome

Python Selenium thiết lập proxy cho Google Chrome

Trong các dự web scraping, web automation, sử dụng proxy để thay đổi địa chỉ IP là việc rất thường xuyên sử dụng. Bài viết này sẽ hướng dẫn, chia sẻ mã nguồn cấu hình proxy cho trình duyệt. Mã nguồn được viết bằng Python. Xem tiếp >> “Python Selenium thiết lập proxy cho Google Chrome”