Python upload FTP

Python, upload FTP

Làm thế nào để upload lên FTP bằng mã nguồn Python? Trong bài viết này sẽ chia sẻ với các bạn mã nguồn upload FTP.

Mới đây, mình vừa làm một dự án web scraping mà scraper được triển khai trên nhiều máy chủ khác nhau (8 máy chủ). Vì vậy, dữ liệu lấy được phân tán trên 8 máy chủ này. Trong khi đó, khách hàng thì không thành thạo môi trường Linux lắm nền yêu cầu đặt ra là phải có giải pháp tập trung các kết quả để khách hàng dễ dàng tải về.

Với yêu cầu như trên, mình đã đề xuất và áp dụng việc tự động tải dữ liệu lấy được lên 1 máy chủ FTP. Trong dự án này, mình đã sử dụng thư viện ftplib. Đây là thư viện sẵn có trong Python3. Hãy xem cách sử dụng thư viện ftplib

Dưới đây là mã nguồn Python để upload lên FTP server mà mình đã sử dụng,

Mời các bạn tham khảo nhé !

4 Replies to “Python, upload FTP”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *