Triển khai ứng dụng Django trên Ubuntu 16.04 với uWSGI and Nginx

Sau khi phát triển ứng dụng với Django, anh em sẽ có nhưu cầu triển khai ứng dụng chạy trên server. Bài viết này, xin ghi lại các bước triển khai ứng dụng Django lên máy chủ Ubuntu 16.04 với uWSGI và Nginx.

Các nội dung cấu hình dưới đây mình đã thực hiện để triển khai ứng dụng do mình xây dựng. Các bạn tham khảo, thay đổi nội dụng tài khoản, tên ứng dụng cho phù hợp nhé.

Cấu hình ứng dụng Django sẵn sàng để triển khai

1. Mở File Setting.py  thiết lập ALLOWED_HOSTS

Nếu bạn không quan tâm đến tên miền thì có thể thiết lập

2. Kiểm tra cấu trúc thư mục của website như dưới đây

Cấu trúc thư mục của project
Cấu trúc thư mục của project

Cài đặt các gói, module cần thiết

1. Kiểm tra firewall: sudo ufw app list
2. Cho phép ssh trên firewall: sudo ufw allow OpenSSH
3. Cho phép Nginx trên firewall: sudo ufw allow ‘Nginx Full’
4. Xem trạng thái firewall: sudo ufw status
5. Enable firewall: sudo ufw enable
6. Load lại firewall: sudo ufw reload

Gia cố bảo mật và tạo tài khoản trong mysql

1. Gia cố bảo mật cho mysql

2. Tạo tài khoản mysql cho ứng dụng

Upload ứng dụng và cấu hình môi trường

1. Upload ứng dụng và giải nén

2. Import cơ sở dữ liệu

mysql -u california_contractors -p california_contractors < db/california_contractors.sql

3. Tạo môi trường ảo

4. Kiểm tra xem ứng dụng đã hoạt tốt chưa

Cài đặt và cấu hình uWSGI

1. Ngưng môi trường ảo: deactivate

2. Cài uWSGI: pip install uwsgi

3. Kiểm tra hoạt động của uWSGI:

4. Tạo file cấu hình uWSGI

5. Nội dụng file adminwebsite.ini

6. Tạo system unit file cho uWSGI

File này giúp cho uWSGI khởi chạy khi khởi động lại server

7. Nội dung File uwsgi.service

Cài đặt, cấu hình Nginx

1. Cài đặt, cấu hình website

2. Nội dung file adminwebsite

3. Tạo link cho site-enable

4. Kiểm tra cấu hình cho Nginx

Thiết lập, khởi chạy Nginx và uWSGI

1. Khởi động Nginx và uWSGI

2. Chọn khởi động cùng hệ điều hành cho Nginx và uWSGI

Chúc các bạn thành công !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *