Django order cột text theo kiểu số

Django sẽ mặc định order dữ liệu theo kiểu dữ liệu của cột. Nhưng nếu bạn có cột dữ liệu số nhưng lại đặt là kiểu text trong DB mà bạn vẫn muốn order theo dạng số thì hãy áp dụng hướng dẫn dưới đây. Xem tiếp >> “Django order cột text theo kiểu số”

Django autocomplete dropdownlist

Khi phát triển website, autocomplete (lọc dần dữ liệu) là một trong những tính năng thường xuyên được sử dụng. Đặc biệt là trong các website dữ liệu lớn, autocomplete giúp website chúng ta load được nhanh hơn. Xem tiếp >> “Django autocomplete dropdownlist”