Django autocomplete dropdownlist

Khi phát triển website, autocomplete (lọc dần dữ liệu) là một trong những tính năng thường xuyên được sử dụng. Đặc biệt là trong các website dữ liệu lớn, autocomplete giúp website chúng ta load được nhanh hơn.

Giả thiết bài toán

Model DcaDetail có 100,000 bản ghi về sinh viên thuộc 1000 city khác nhau. Chúng ta cần lọc sinh viên theo city áp dụng autocomplete dropdownlist

Công nghệ sử dụng

  • Django
  • Django-filter
  • Django-tables2
  • Django-autocomplete-light

Cài đặt và cấu hình các gói

Cài đặt

Cấu hình thêm vào INSTALLED_APPS

Tạo autocomplete base view

Đăng kí url cho autocomplete view

Kiểm tra view hoạt động hay không

Kiểm tra autocomplete view
Kiểm tra autocomplete view

Sử dụng autocomplete widget trong filters

Render filter trong template

Tùy chỉnh css nếu cần thiết

Dự án gấp nên mình viết hơi sơ sài. Chúc các bạn thành công !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *