Django autocomplete dropdownlist

Khi phát triển website, autocomplete (lọc dần dữ liệu) là một trong những tính năng thường xuyên được sử dụng. Đặc biệt là trong các website dữ liệu lớn, autocomplete giúp website chúng ta load được nhanh hơn. Xem tiếp >> “Django autocomplete dropdownlist”