Menu với giao diện tùy biến

Django tạo menu động với django-sitetree và Bootstrap

Menu là thành phần không thể thiếu trong mỗi website. Bài viết này hướng dẫn tạo menu động một cách nhanh chóng, đơn giản với việc sử dụng module django-sitetree

Xem tiếp >> “Django tạo menu động với django-sitetree và Bootstrap”