Dự án mới từ etuannv's blog

Dự án Viết ứng dụng lấy dữ liệu thông tin cá nhân

Mời anh em lập trình tự do liên hệ làm online Dự án Viết ứng dụng lấy dữ liệu thông tin cá nhân. Mong muốn ứng dụng viết bằng Python 3, dễ dùng, chạy được trên Windows server.

Tên dự án

Dự án Viết ứng dụng lấy dữ liệu thông tin cá nhân

Trạng thái: Đã hoàn thành

Ngân sách: $80 – $120

Yêu cầu

  • Viết chương trình lấy dữ liệu thông tin cá nhân (about, ảnh profile) từ các website LinkedIn, Facebook, Twitter và Instagram. Viết riêng từng chương trình cho từng website trên.
  • Dữ liệu cần lấy là các thông tin trong mục about và ảnh profile
  • Đầu vào: Là file csv chứa họ và tên
  • Đầu ra: Lưu thông tin cá nhân vào cơ sở dữ liệu MySQL. Ảnh được lưu vào thư mục “images” với định dạng là: {social-media-abbreviation}-ID.{image-extention} as the filename. For example, fb-1.jpg, ig-1.jpg, li-3.png, etc.
  • Chương trình chạy trên hệ điều hành Centos
  • Phần mềm phải có tính năng khôi phục nghĩa là: Nếu mất mạng, hay phần mềm bị tắt có thể tiếp tục lấy dữ liệu ở lần chạy tiếp sau.

Yêu cầu phi chức năng

  • Phần mềm ổn định, không phát sinh lỗi
  • Bảo hành phần mềm 6 tháng.

 

Đăng kí nhận thông tin dự án mới

* phải nhập ô có dấu saoTrả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *