Dự án mới từ etuannv's blog

Dự án Viết ứng dụng web scraping dữ liệu từ shoprite.com

Mời anh em lập trình tự do liên hệ làm online Dự án Viết ứng dụng web scraping dữ liệu từ shoprite.com. Mong muốn ứng dụng viết bằng Python 3, dễ dùng, chạy được trên Windows server.

Tên dự án

Viết ứng dụng web scraping dữ liệu từ shoprite.com

Trạng thái: Đã hoàn thành

Ngân sách: $80 – $120

Yêu cầu

  • Lấy dữ liệu sản phẩm từ của hàng bất kỳ từ trang trang shoprite.com.
  • Kết quả lưu trong file CSV
  • Phần mềm phải có tính năng khôi phục nghĩa là: Nếu mất mạng, hay phần mềm bị tắt có thể tiếp tục lấy dữ liệu ở lần chạy tiếp sau.
  • Những thông tin cần lấy
Ví dụ về lấy thông tin sản phẩm
Ví dụ về lấy thông tin sản phẩm

Yêu cầu phi chức năng

  • Phần mềm ổn đinh, không phát sinh lỗi
  • Chạy trên hệ điều hành Windows
  • Bảo hành phần mềm 6 tháng.

Các bước lấy dữ liệu

Bước 1: Phần mềm cho phép cấu hình url của các của hàng cần lấy dữ liệu

Bước 2: Truy cập từng cửa hàng trên để lấy dữ liệu của từng sản phẩm (như trong yêu cầu)

 

Đăng kí nhận thông tin dự án mới

* phải nhập ô có dấu saoTrả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *